Program edukacyjno-profilaktyczny „Historia Piotrka i Selfika”

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Program edukacyjno-profilaktyczny „Historia Piotrka i Selfika”

W dorosłe życie wchodzimy z bagażem doświadczeń. Dziecko uczy się stale, dzień po dniu. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu sposoby radzenia sobie z przeciwnościami wykorzystuje w dorosłości.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dzieci uczą się, naśladując dorosłych, powielając ich reakcje. Z badań wynika, że większość dzieci wiedzę o sposobach korzystania z sieci zdobywa samodzielnie. Jeśli mają problem, zwracają się do rówieśników lub rodzeństwa zamiast do dorosłych. Ponad 80% polskich dzieci w wieku 7–14 lat ma własny telefon – najczęściej smartfon, a dziewięcioro na dziesięcioro dzieci korzysta z Internetu (Badanie konsumenckie dzieci, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2018).

Biorąc pod uwagę obowiązującą od kilku lat podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, która przewiduje zajęcia komputerowe już od 1 klasy szkoły podstawowej, to wiek inicjacji internetowej znacznie obniżył się do około 6/7 roku życia(Raport NASK Nastolatki 3.0).

„Historia Piotrka i Selfika” to program edukacyjno-profilaktyczny przygotowany dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), oparty o wytyczne profilaktyki uniwersalnej i zintegrowanej. Wykorzystujący podstawowe założenia zapobiegania zachowaniom ryzykownym i niebezpiecznym poprzez kształtowanie zdrowych nawyków.

Autorzy, wykorzystując naturalną, dziecięcą ciekawość świata, uczą jak twórczo i bezpiecznie korzystać z Internetu.

Miliony stron, informacji, gier, do tego fora czy media społecznościowe powodują, że dziecko znajduje się w prawdziwej cyberdżungli. Tu niestety, ujawnia się inna dziecięca cecha – łatwowierność. Dlatego dziecko, które dopiero odkrywa możliwości drzemiące w sieci może łatwo uwierzyć we wszystko, co przeczyta i zobaczy. A co najgorsze i najbardziej niebezpieczne, to może uwierzyć w dobre intencje każdego, kogo spotka na swojej internetowej drodze.

Nauczanie początkowe (klasy 1-3) jest szczególnie ważnym etapem w rozwoju dziecka, ponieważ łączy w sobie procesy nauczania, uczenia się i wychowania.

Głównym jego celem jest wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz przygotowanie ich do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Środkiem realizacji tego celu jest nowoczesne kształcenie, zmierzające do rozwijania dyspozycji intelektualnych i rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci oraz dążące do pobudzania zainteresowań, tworzenia dogodnych warunków do podejmowania działań kreatywnych, zaznajamiania z systemem zasad i wartości oraz kształtowania przekonań o potrzebie przestrzegania ich we własnym postępowaniu. 

Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj procesu kształcenia bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Ułatwiają one przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych.

Metody pracy:

Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści.

Dlatego warsztaty „Historia Piotrka i Selfika” zostały oparte o zasady gry dydaktycznej, łącząc w sobie elementy zabawy i nauki. Prezentowane treści merytoryczne są atrakcyjne ponieważ angażując dzieci w historię przygód tytułowego bohatera – Piotrka.

Zadania w grze dydaktycznej (stosujemy model gry paragrafowej) sprawdzają, że dzieci nabywają umiejętność wykorzystania wiadomości w praktycznym rozwiązywaniu problemu, z którym spotykają się korzystając ze współczesnych technologii i Internetu. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania stopnia jej trudności, co pozwala na jej przystosowanie do możliwości poznawczych uczestników.

Uczeń klas 1-3:

  • wie, że z komputera i z internetu trzeba korzystać tak, by nie narażać własnego zdrowia i bezpieczeństwa
  • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów.
  • informuje innych o ewentualnych zagrożeniach,
  • potrafi panować nad emocjami związanymi z korzystaniem z nowych mediów

Zajęcia: praca w grupie oparta o zasady gry edukacyjnej – ścieżka wyboru (gra paragrafowa), omówienie i wypracowanie właściwych zasad zachowania, uzupełnionymi o wyjaśnienia tematów zachowań oraz zagrożeń.

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Adresat: Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Liczebność grupy: 10-25 osób w grupie (jedna klasa).

Umiejętności: Dzieci w ramach warsztatów, uczestnicząc w „przygodach Piotrka” poznaje podstawowe zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania ze współczesnych technologii i Internetu.

  • Internet jest jak dobre i złe sąsiedztwo
  • Co zrobić gdy ja mówię „chcę”, a rodzice „już dość” – nauka umiejętności kontrolowania reakcji
  • Ochrona przed niebezpiecznymi obszarami świata wirtualnego.

Tematyka została wybrana na podstawie polskich badań dotyczących najczęstszych zachowań ryzykownych w internecie wykazywanych przez dzieci i młodzież w Polsce. (Raport NASK Nastolatki 3.0; Badanie konsumenckie dzieci, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2018).

Metody pracy oraz sposób rozmowy o zagrożeniach w Internecie opracowany na podstawie podstawy programowej oraz Raport ogólnopolskiej kampanii dotyczącej cyberprzemocy („Chroń dziecko! Chronisz bo kochasz”, 2018).

Projekt zdrowych i bezpiecznych zachowań w Internecie – „Przygody Selfika” opracowany został na podstawie obowiązujących wytycznych programu edukacji wczesnoszkolnej, w zakresie umiejętności dotyczących bezpieczeństwa.

Realizujemy projekty dla szkół.

Zajęcia dla jednej grupy/klasy
* każda grupa 1 godzina lekcyjna
* materiał podsumowujący dla dzieci
* podsumowanie: raport, scenariusze lekcji wychowawczych utrwalających oraz rozszerzających tematykę
* koszt jednych zajęć od 500 zł

Realizatorzy:

Bogna Białecka

Aleksandra Maria Gil

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *