Program edukacyjno-profilaktyczny „Historia Piotrka i Selfika”

Program edukacyjno-profilaktyczny „Historia Piotrka i Selfika”

W dorosłe życie wchodzimy z bagażem doświadczeń. Dziecko uczy się stale, dzień po dniu. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu sposoby radzenia sobie z przeciwnościami wykorzystuje w dorosłości.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że dzieci uczą się, naśladując dorosłych, powielając ich reakcje. Z badań wynika, że większość dzieci wiedzę o sposobach korzystania z sieci zdobywa samodzielnie. Jeśli mają problem, zwracają się do rówieśników lub rodzeństwa zamiast do dorosłych. Ponad 80% polskich dzieci w wieku 7–14 lat ma własny telefon – najczęściej smartfon, a dziewięcioro na dziesięcioro dzieci korzysta z Internetu (Badanie konsumenckie dzieci, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2018).

Biorąc pod uwagę obowiązującą od kilku lat podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, która przewiduje zajęcia komputerowe już od 1 klasy szkoły podstawowej, to wiek inicjacji internetowej znacznie obniżył się do około 6/7 roku życia (Raport NASK Nastolatki 3.0).

Miliony stron, informacji, gier, do tego fora czy media społecznościowe powodują, że dziecko znajduje się w prawdziwej cyberdżungli. Tu niestety, ujawnia się inna dziecięca cecha – łatwowierność. Dlatego dziecko, które dopiero odkrywa możliwości drzemiące w sieci może łatwo uwierzyć we wszystko, co przeczyta i zobaczy. A co najgorsze i najbardziej niebezpieczne, to może uwierzyć w dobre intencje każdego, kogo spotka na swojej internetowej drodze. 

Dzieci w tym wieku mają też tendencję do nadmiernego zanurzania się w świat cyfrowy, od którego trudno im się oderwać, a ingerencje rodziców powodują silne reakcje emocjonalne.

„Historia Piotrka i Selfika” to program edukacyjno-profilaktyczny przygotowany dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3), oparty o wytyczne profilaktyki uniwersalnej i zintegrowanej. Wykorzystujący podstawowe założenia zapobiegania zachowaniom ryzykownym i niebezpiecznym poprzez kształtowanie zdrowych nawyków.

Autorzy, wykorzystując naturalną, dziecięcą ciekawość świata, uczą jak twórczo i bezpiecznie korzystać z Internetu. 

#Adresat: Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,

#Liczebność grupy: do 30 osób w grupie (jedna klasa)

# Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

#Cel:

Uczeń klas 1-3:

  • wie, że z komputera i z Internetu trzeba korzystać tak, by nie narażać własnego zdrowia i bezpieczeństwa
  • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów.
  • informuje innych o ewentualnych zagrożeniach,
  • potrafi panować nad emocjami związanymi z korzystaniem z nowych mediów 

# Umiejętności: Dzieci w ramach warsztatów, uczestnicząc w „przygodach Piotrka” poznaje podstawowe zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania ze współczesnych technologii i Internetu. 

  • Internet jest jak dobre i złe sąsiedztwo
  • Co zrobić gdy ja mówię „chcę”, a rodzice „już dość” – nauka umiejętności kontrolowania reakcji
  • Ochrona przed niebezpiecznymi obszarami świata wirtualnego.

# Metody pracy:

Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści.

Dlatego warsztaty „Historia Piotrka i Selfika” zostały oparte o zasady gry dydaktycznej, łącząc w sobie elementy zabawy i nauki. Prezentowane treści merytoryczne są atrakcyjne ponieważ angażując dzieci w historię przygód tytułowego bohatera – Piotrka. 

Zadania w grze dydaktycznej (stosujemy model gry paragrafowej) sprawdzają, że dzieci nabywają umiejętność wykorzystania wiadomości w praktycznym rozwiązywaniu problemu, z którym spotykają się korzystając ze współczesnych technologii i Internetu. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania stopnia jej trudności, co pozwala na jej przystosowanie do możliwości poznawczych uczestników.

Praca w grupie oparta o zasady gry edukacyjnej – ścieżka wyboru (gra paragrafowa), omówienie i wypracowanie właściwych zasad zachowania, uzupełnionymi o wyjaśnienia tematów zachowań oraz zagrożeń.

Tematyka została wybrana na podstawie polskich badań dotyczących najczęstszych zachowań ryzykownych w internecie wykazywanych przez dzieci i młodzież w Polsce. (Raport NASK Nastolatki 3.0; Badanie konsumenckie dzieci, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2018).

Metody pracy oraz sposób rozmowy o zagrożeniach w Internecie opracowany na podstawie podstawy programowej oraz Raport ogólnopolskiej kampanii dotyczącej cyberprzemocy („Chroń dziecko! Chronisz bo kochasz”, 2018).

Projekt zdrowych i bezpiecznych zachowań w Internecie – „Przygody Selfika” opracowany został na podstawie obowiązujących wytycznych programu edukacji wczesnoszkolnej, w zakresie umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. 

#koszt jednych zajęć 650 zł

w tym: podsumowanie: raport, scenariusze lekcji wychowawczych utrwalających oraz rozszerzających tematykę

Realizatorzy:

Bogna Białecka

Aleksandra Maria Gil

Dawid Radomski

# Wymagania organizacyjne:

Część 1:

Rzutnik multimedialny, głośnik umożliwiający zaprezentowanie piosenki, stoliki, uczniowie przychodzą z własnymi kredkami

Część 2:

Sala duża bez stolików (np. gimnastyczna), parawan (w przypadku gdyby szkoła nie posiadała parawanu, prosimy o wcześniejsze poinformowanie), dzieci przychodzą z własnymi kredkami i kartką papieru A4.