Bogna Białecka

Bogna Białecka

Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Psycholog, autorka licznych programów profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci odzieży i profilaktyki uzależnień cyfrowych oraz publikacji w tym zakresie. Między innymi poradników dla rodziców „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”. Redaktor czasopisma „Wychowujmy” wydawanego przez ORE. Autorka szeregu poradników dotyczących wychowania i relacji, redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców RODZICE.CO, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl.

W roku 2022 odznaczona Odznaką Honorową Rzecznika Praw Dziecka oraz Srebrnym Krzyżem zasługi.

Kluczowe umiejętności:

Projektowanie, prowadzenie, ocena efektywności wykładów, kursów, warsztatów (w tym e-learningu) oraz pisanie artykułów i książek o charakterze poradnikowym z zakresu:

 • psychologii rozwojowej i wychowania
 • relacji i umiejętności miękkich
 • profilaktyki i terapii uzależnień

Praca warsztatowa z młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, osobami pomagającymi innym (poradnictwo, terapia, wychowawstwo itp.)

Doświadczenie zawodowe:

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA, ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI

 • 1994 -2002 – współpraca z Wielkopolską Szkołą Biznesu w zakresie:
  • projektowanie i prowadzenie szkoleń oraz konsultacje w zakresie wdrażania efektów szkoleń in-company z zakresu kompetencji miękkich
  • organizacja, monitorowanie i prowadzenie szkoleń dla administracji publicznej (w tym zarządzanie budżetem szkoleń, koordynacja działań zespołu projektowego)
 • 1999-2000 konsultant w projekcie „Rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej” (projekt w kooperacji z University of Ulster, Improvement and Development Agency, oraz Qualifications and Curriculum Authority),
 • 1997-1998 – Opiekun Merytoryczny Kursu – Studium Zarządzania dla pracowników administracji publicznej (program pod nadzorem Nottingham Trent University – PHARE TESSA)
 • 1999-2001 – jeden z pięciu ogólnopolskich koordynatorów szkoleń dla powiatów w ramach projektu „Program Wpierania Samorządów Lokalnych” – LGAP
 • 1997-2001 wykładowca przedmiotów komunikacyjnych oraz konsultant psychologiczny – Verbum, sp. z o.o. – prywatna szkoła policealna
 • 1998-2012 – współpraca z Wyższą Szkołą Bankową – prowadzenie zajęć z zakresu negocjacji, negocjacji pracowniczych, profesjonalnych prezentacji, Train the Trainer
 • szkolenia, wykłady m.in. dla: Wittenborg Internationall College, Grudzińska & Associates, SLG Thomas Internationall, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki, podyplomowe Studium Duchowości Karmelitanum, podyplomowe Studium Rodziny, UAM
 • 2000 -2002 – specjalista ds szkoleń, Soft 66, sp. z oo.
 • 2002-2012 Telekomunikacja Polska SA/Orange Customer Service Sp. z o.o..
 • 2002-2008 – trener koordynator – zarządzanie dziesięcioosobowym zespołem trenerskim Regionu Zachód (Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Piła, Wałbrzych, Jelenia Góra), badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, ocena efektywności szkoleń, projektowanie szkoleń, prowadzenie szkoleń typu Train the Trainer
 • 2008-2012 – trener programowy – projektowanie i prowadzenie szkoleń dla trenerów Orange w skali ogólnopolskiej
 • Od 2011 – prezes zarządu Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii , wykładowca, szkoleniowiec: prowadzenie kursów, wykładów, warsztatów dla młodzieży, rodziców, terapeutów, nauczycieli i wychowawców (w tym e-learningu) w tematach:
  rozwój psychoseksualny,
  • profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień
  • pomoc w wychodzeniu z uzależnień
  • zachowania dzieci i młodzieży w internecie,
  • komunikacja interpersonalna, budowanie autorytetu, rozwiązywanie konfliktów, efektywna nauka, itp.
 • od 2015 – redaktor naczelny pytam.edu.pl (w ramach prac FEZiP), portalu internetowego ukierunkowanego na profilaktykę zachowań ryzykownych u nastolatków
 • od 2016 – prowadzenie portalu sos.pytam.edu.pl (w ramach prac FEZiP) poświęconego pomocy osobom uzależnionym od pornografii i związanego z nim kursu psychoedukacyjnego e-learningowego „pierwsze kroki wyjścia z pornografii”.
 • Od 2018 – prowadzenie portalu rodzice.co (w ramach prac FEZiP) – zwiększającego kompetencje cyfrowe osób dorosłych
 • 2018 – ekspert w ramach ogólnopolskiego projektu przeciwdziałania cyberprzemocy Chroń dziecko!

PISARSTWO:
Od 2001 stała współpraca z szeregiem czasopism i tygodników
autorka kilkunastu książek psychologicznych o charakterze poradnikowym.