KONFERENCJA „ZATROSKANI O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIEC

KONFERENCJA „ZATROSKANI O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIEC

 8-12 MAJA 2023 

KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM 

 MIEJSCE: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Platforma Microsoft Teams 

CEL KONFERENCJI: 
Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Prezentacja szans i zagrożeń, a także nowoczesnych metod oraz narzędzi świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów cyfrowych przez dzieci i młodzież. 

 AGENDA: 

 10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji  Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski  Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty 
10.15 – 11.15 Zaloguj swoje dziecko do życia – Aleksandra Maria Gil  Sposób korzystanie przez dzieci z urządzeń elektronicznych – najnowsze dane  •Skutki nadmiernej ekspozycji na bodźce cyfrowe dla rozwoju dziecka  •Praktyczne rozwiązania 
11.15 – 12.15 Nastolatki w wirtualnym tunelu – Bogna Białecka  •Specyfika korzystania przez nastolatki z urządzeń cyfrowych  •Problemy polskich nastolatków związane z inwazją Internetu w ich życie  •Sposoby wyjścia z matni, rola szkoły 
12.15 – 13.15 Szkoła cyfrowo odpowiedzialna – Piotr Kuś, Filip Możliwości szkoły w zakresie regulacji korzystania przez uczniów z elektroniki  •Praktyczne rozwiązania, propozycje