Prawo Jazdy Smartfonem

Prawo Jazdy Smartfonem

Warsztaty dla młodzieży. Podsumowanie – wykład dla rodziców i nauczycieli.

#cel: Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania ze smartfonu i komputera, oraz prewencja zachowań ryzykownych (uzależnienie, cyberprzemoc, celowe oglądanie pornografii, sexting) a co za tym idzie – uzależnień.

Projekt poświęcony racjonalnemu poznaniu świata Internetu, zarówno jego możliwości, jak i zagrożeń. Program oparty jest o zasady profilaktyki zintegrowanej zachowań ryzykownych, a prowadzony i rozbudowany przez zespół Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, w ramach prowadzonych warsztatów stacjonarnych oraz portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL – Tylko PRAWDA jest ciekawa.

Dzięki warsztatom młodzież uświadamia sobie konieczność wyrobienia zdrowych nawyków korzystania z internetu i smartfonu. Samodzielnie wypracowują zasady bezpiecznego i zdrowego korzystania z mediów, a jednocześnie poznają uniwersalny mechanizm uzależnień (odnoszący się zarówno do uzależnień behawioralnych, jak od substancji – alkoholu, narkotyków itp), podany na poziomie dla nich zrozumiałym. Oznacza to, że program choć skoncentrowany na uzależnieniach behawioralnych zwiększa też kompetencje uczniów w unikaniu uzależnień od substancji.

Dzięki samodzielnemu wyciąganiu wniosków przez młodzież zwiększamy prawdopodobieństwo, że wypracowane zasady KODEKSU JAZDY SMARTFONEM będą skłonni wykorzystać w praktyce.

UWAGA! Istnieją trzy wersje PJS: uniwersalna (dla grup koedukacyjnych) oraz wersje dla grup złożonych wyłącznie z chłopców lub wyłącznie z dziewcząt, biorąca pod uwagę zróżnicowanie potrzeb tych grup. (Na podstawie badań naukowych dotyczących zachowań polskich nastolatków w sieci).

#Metody pracy:

Praca zespołowa nad studiami przypadków, prezentacja pracy zespołów, uzupełniona wyjaśnieniami (wykład, prezentacja multimedialna) dotyczącymi mechanizmów psychologicznych i neuropsychologicznych uzależnień.

#Czas: 2 godziny lekcyjne

#Adresat:

 • Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej,
 • Uczniowie klas 1-2 szkoły średniej,
 • w przypadku konieczności dokonania wyboru jednego rocznika – proponujemy klasę 7

#Liczebność grupy: 16-25 osób w grupie (jedna klasa)

#Koszt: 700 zł za grupę*

Młodzież w ramach warsztatów wypracowuje oraz otrzymuje zasady zdrowego posługiwania się smartfonem (KODEKS JAZDY SMARTFONEM) w trzech kategoriach:

 • Zdrowe nawyki korzystania ze smartfonu
 • Ochrona swoich danych i swojego wizerunku
 • Ochrona samego siebie przed niebezpiecznymi zjawiskami w świecie wirtualnym

#Zakres merytoryczny warsztatów:

Wersja uniwersalna:

 1. Uniwersalny mechanizm uzależnień (rola układu nagrody)
 2. Uzależnienie od gier komputerowych/online
 3. Uzależnienie od mediów społecznościowych (rola warunkowania klasycznego)
 4. Seksting i jego konsekwencje
 5. Problem pornografii internetowej

** patrz opcje na końcu artykułu

Tematyka została wybrana na podstawie polskich badań dotyczących najczęstszych zachowań ryzykownych w internecie wykazywanych przez polskie nastolatki.

Po zakończeniu zajęć szkoła otrzymuje raport oraz konspekt lekcji wychowawczej przypominającej temat, do przeprowadzenia w ciągu dwóch miesięcy od programu PJS.

#Prowadzący:

Możliwe jest także nabycie przez szkołę gry edukacyjnej, karcianej „Młodzi w sieci” pogłębiającej refleksję młodzieży nad ich zachowaniami w świecie wirtualnym.

*plus koszt dojazdu

#od uczestników

Myślę, że najważniejsze dla mnie było pokazanie, jak robić dobre selfie bez pokazywania za dużo. Będzie mniej lajków, trudno. Za to od ludzi, którzy są przyjaciółmi, a nie chcą się pogapić.

Ania, 15 lat

Historia Krzyśka1 to moja historia. Teraz rozumiem, co się dzieje. Ale ja nie będę ograniczać gry. Zrywam z tym, bo to jak narkotyk jest. Mama zapisała mnie na judo. To mi da więcej.

Anonim 13 lat

1o uzależnieniu od gier

Dobrze jest znać ten mechanizm dopaminowy. Nie mam problemu z uzależnieniem ale wiem teraz dlaczego warto planować czas gry itp.

Kuba, 16 lat

Fajne zajęcia, tylko teraz zdecydować jakie powiadomienia są ważne i gdzie wyłączyć te nieważne to jest wyzwanie.

Martyna 14 lat

Jedno wiem, od dziś koniec z porno.

Anonim, 13 lat

Program oparty o najnowsze badania NASK, Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz międzynarodowego programu badawczego EU Kids Online. (2019)

Spotkanie podsumowujące dla rodziców

Jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z sieci? iGen, czyli pokolenie iPhone’a

 • Wykład z prezentacją multimedialną.
 • Czas trwania 1,5 godz.
 • Adresowane do rodziców i wychowawców dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Liczebność grupy – od 20-200 osób
 • Cel wykładu – zapoznanie rodziców zarówno z zagrożeniami, jak szansami jakie stwarza dla ich dzieci świat wirtualny, przekazanie zasad kształtujących zdrowe nawyki posługiwania się współczesnymi technologiami komunikacyjnymi, prewencja zachowań ryzykownych.
 • Koszt: 350 zł

Poruszane zagadnienia:

 • W jaki sposób dzieci i młodzież korzystają z internetu, dlaczego smartfon staje się dominującym środkiem dostępu do sieci?
 • Jakie zagrożenia stwarzają współczesne technologie? (uzależnienia, FOMO, cyberprzemoc, sexting)
 • Kluczowe czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.
 • Praktyczne wskazówki dla dzieci, rodziców, wychowawców.
 • Prezentacja zasad korzystania ze smartfonu wypracowanych przez uczestników PJS.

Wersja dla dziewcząt:

 1. Uniwersalny mechanizm uzależnień (rola układu nagrody)
 2. Uzależnienie od gier komputerowych/online
 3. Uzależnienie od mediów społecznościowych (rola warunkowania klasycznego)
 4. Cyberprzemoc (rola sieci społecznych)
 5. Seksting i jego konsekwencje

Wersja dla chłopców:

 1. Uniwersalny mechanizm uzależnień (rola układu nagrody)
 2. Uzależnienie od gier komputerowych/online
 3. Uzależnienie od mediów społecznościowych (rola warunkowania klasycznego)
 4. Cyberprzemoc (rola sieci społecznych)
 5. Problem pornografii internetowej.

Zobacz podsumowanie przykładowego PJS:

https://www.facebook.com/pytamedupl/videos/2182666438642265/