Zapobieganie i radzenie sobie z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą

Zapobieganie i radzenie sobie z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą

Przemoc rówieśnicza jest tematem wielu badań naukowych, niestety zaleceniapraktyczne na ich podstawie formułowane, dotyczące pracy z młodzieżą sprowadzają się do prób wzbudzenia empatii wobec grup zidentyfikowanych jako dyskryminowane i wyrażenia tej empatii za pomocą ekspresji artystycznych (plakaty, przedstawienia,marsze itp.).

Promowane są też rozwiązania teoretycznie umożliwiające ofierze bezpieczne zgłoszenie akty przemocy w praktyce pozwalające na anonimowe złożenie donosu na nielubianego kolegę.

Rezultatem jest podniesienie dobrego ogólnego samopoczucia grupy jako identyfikującej się i empatującej z dyskryminowanymi, rzeczywiste ofiary prześladowań pozostają bezrealnej pomocy. Co bywa tym bardziej skomplikowane, że ofiary przemocy są często także jej sprawcami. Co gorsza osoba, która dokonuje aktu przemocy bywa w rzeczywistości narzędziem wykonawczym inteligentniejszych i pozostających w cieniu inicjatorów tej przemocy.

Dlatego wypracowaliśmy program wskazujący realne metody pomocy ofiarom przemocy rówieśniczej.

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy:

  • będą znali korzenie i fazy przemocy rówieśniczej
  • będą znali metody
  • wypracują samodzielnie pomysły na sposoby pracy ze sprawcą/ofiarą i świadkami przemocy rówieśniczej

Odbiorca:

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania:
4h lekcyjne (3 zegarowe) – wykład i warsztat

Program, treści kształcenia:

• Zrozumieć trudne zachowania – korzenie przemocy rówieśniczej

• Dynamika przemocy rówieśniczej – fazy procesu

• Rodzaje przemocy (ze zwróceniem uwagi na specyfikę tzw. cyberprzemocy)

• Metody praktyczne zapobiegania przemocy rówieśniczej

• Praca ze sprawcą, ofiarami, świadkami

• Reagowanie na trudne zachowania (obrona godności własnej)

Cena: 1500 zł

Literatura przedmiotu: Białecka, B. „Ty i Twój nastolatek”, Łódź 2017

Pyżalski J., Roland E. (red.) (2011) Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. Podręcznik metodyczny. Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Pyżalski J. (2007) Nauczyciele wobec złego zachowania, „Remedium”; 8, 4-5

Pyżalski J. (2011) Agresja rówieśnicza online i offline wśród gimnazjalistów. Wybrane uwarunkowania i konsekwencje, W: B. Szmigielska (red.) Edukacja w dwóch światach offline i online, Krakow, WiR Partner

Pyżalski, J. Aldona Zdrodowska, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Abramczuk „Polskie badanie EU Kids Online 2018, Najważniejsze wyniki i wnioski”, Poznań 2019.

Campbell, Bradley; Manning, Jason (2014). „Microaggression and Moral Cultures”. Comparative Sociology. 13 (6): 692.

Campbell, Bradley; Manning, Jason „The Rise of Victimhood Culture, Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars” 2018