Jak się obronić przed cyberprzemocą?

Jak się obronić przed cyberprzemocą?

Warsztaty dla młodzieży
#cel:
Kształtowanie postawy koleżeńskości u młodzieży, tak by sami przeciwstawiali się cyberprzemocy.

 #opis
Internet łatwo staje się narzędziem prześladowania  innych. Jak przekonać młodzież by tego nie robić?  Odwoływanie do empatii, czy wzbudzanie poczucia winy u świadków, jak wszyscy wiemy, nie działa. Co działa?

#od uczestników

Ja bym to podsumował tekstem z reklamy „W Internecie zawsze bądź sobą, chyba, że jesteś chamem, wtedy bądź kimś innym”.

Bartek 16 lat

Byłam w klasie kozłem ofiarnym. Prześladowana i w klasie i online. Po raz pierwszy usłyszałam konkrety jak się obronić.

Gosia 13 lat

Wreszcie ktoś rozszyfrował nasze podjudzaczki, które z hasłem „walki z przemocą” szantażowały klasę udając aniołki. Wreszcie wiem, jak się przed nimi chronić.

Basia, 14 lat

#cena, czas trwania
700 PLN  2h lekcyjne

#dla kogo?
Młodzież  w wieku 12+

#program szczegółowy:
Młodzież samodzielnie wypracowuje porady jak postępować wobec sprawców cyberprzemocy, jak  pomóc ofierze.
Dowiaduje się o cechach komunikacji zapośredniczonej, zwiększającej prawdopodobieństwo stosowania cyberprzemocy przez osoby nie stosujące zwykle przemocy.
Dowiaduje się o prawnych konsekwencjach cyberprzemocy.
Dowiaduje się, jak może w realny i bezpieczny sposób pomóc ofierze, bez wchodzenia w rolę policjanta, czy psychologa.
Krytycznie rozważa możliwe sposoby walki z cyberprzemocą, wybierając te skuteczne (w odróżnieniu od działań pozornych, deklaratywnych).
Dowiaduje się jak, jako ofiara może pracować nad wzmocnieniem swojego poczucia własnej wartości i zdolności przeciwstawienia się sprawcom przemocy. (podstawy treningu asertywności).

W ramach follow-up wychowawca otrzymuje konspekt lekcji wychowawczej kontynuujący temat do wykorzystania w ciągu trzech miesięcy od warsztatu, oraz egzemplarz karcianej gry edukacyjnej „Młodzi w sieci”.

#prowadzący:

  • Bogna Białecka
  • Aleksandra Maria Gil
  • Dawid Radomski