Certyfikat „Szkoła Technologicznie Odpowiedzialna”

Certyfikat „Szkoła Technologicznie Odpowiedzialna”

Szanowni Państwo,

Już od września 2022 wdrażać będziemy program „Szkoły Technologicznie Odpowiedzialnej”. Program ten obejmuje z jednej strony przekazanie szkole wsparcia w postaci:

1)          Szeregu propozycji, jak można w ciągu kilku minut zachęcić rodziców do głębszego zainteresowania bezpłatnymi się mini-poradnikami „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”

2)         Konspekt 20 minutowego spotkania z rodzicami na zebraniu dla rodziców, którego celem jest wypracowanie kilku zdrowych zasad korzystania z elektroniki, które obowiązywałyby w grupie (społeczności).

3)         Konspekt spotkania w ramach Rady Pedagogicznej – angażującej nauczycieli w temat wychowania do zdrowia cyfrowego.

4)         Trzy konspekty lekcji wychowawczych (lub katechez) na poziomach nauczania:

a.          Klasy 1-3 SP

b.         Klasy 4-6 SP

c.          Klasy 7-8 SP

Programy te przygotowane przez wysokiej klasy metodyków we współpracy z naszą fundacją pomogą wprowadzić racjonalne zasady korzystania z elektroniki przez młodzież w szkole jednocześnie przekonując, że nie jest to jedynie kwestia wprowadzania pustych zasad, a realnej ochrony ich psychiki przed szkodliwymi zjawiskami związanymi z nadmiernym uwikłaniem w świat wirtualny.

Szkoły, które zdecydują się ten program wdrożyć i udokumentują to (zdjęcia z realizacji, przykłady wypracowanych przez młodzież, rodziców, nauczycieli zasad, informacja ile klas, uczniów i rodziców program objął), przesyłając naszej fundacji sprawozdanie otrzymają bezpłatnie dalsze wsparcie (w opracowaniu):

  • dedykowane szkole badanie online sposobu korzystania z elektroniki przez uczniów, sprawdzające też na ile wpływa to na ich zdrowie emocjonalne
  • gry edukacyjne (w wersji do wydrukowania), dotyczące świata wirtualnego, do wykorzystania w czasie lekcji
  • wpisanie na listę rekomendowanych rodzicom szkół odpowiedzialnych cyfrowo.
Konspekty lekcji i spotkań z rodzicami (285 pobrań)

Konspekty lekcji i wszystkich działań.

Oraz prezentacje:

Prezentacja "Raz, dwa trzy" - klasy 1-3 SP (558 pobrań)

Dla klas 1-3 SP:

Prezentacja "W Wirtualnej sieci" klasy 4-6 SP (291 pobrań)

Dla klas 4-6 SP:

Prezentacja "I kto tu rządzi?" kl 7-8 SP (449 pobrań)

Dla klas 7-8 SP:

Zaproszenie dla rodziców (186 pobrań)

Przykład „wizytówki” do wydrukowania na kartoniku, odsyłającej rodziców uczniów, którzy wzięli udział w lekcji profilaktycznej do zapoznania się z mini-poradnikiem „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”:

Prezentacja na wywiadówkę (377 pobrań)

Oraz prezentacja towarzysząca zebraniu dla rodziców:

Dzieci w wirtualnej sieci (16431 pobrań)

Zapraszamy też do pobrania i rozpowszechniania naszych bezpłatnych mini-poradników, które były podstawą stworzenia programów. „dzieci w wirtualnej sieci” dedykowana wszystkim rodzicom , oraz

Nastolatki w wirtualnym tunelu (5520 pobrań)

„Nastolatki w wirtualnym tunelu” dedykowane rodzicom nastolatków.

Szkoła wobec mediów cyfrowych konspekt Rady Pedagogicznej (121 pobrań)

Konspekt na spotkanie Rady Pedagogicznej.

Prezentacja Szkoła wobec mediów cyfrowych (138 pobrań)

Prezentacja do konspektu na spotkanie Rady Pedagogicznej.

Zapraszam do pobierania i kontaktu z Fundacją w celu uzyskania certyfikatu.

Bogna Białecka, psycholog, prezes FEZiP.

UWAGA! Oczywiście z konspektów i prezentacji można korzystać też bez przystępowania do programu certyfikacji!

WSPIERAM DZIAŁANIA FEZiP!

EtatwSieci – darowizna

Wybieram kwotę:

37 zł – to koszt godziny dyżuru online dla młodych zgłaszających się o wsparcie na www.pytam.edu.pl
62 zł – tyle kosztuje udział jednego ucznia w naszych warsztatach profilaktycznych. Dzięki Tobie będziemy mogli więcej zajęć przeprowadzić bezpłatnie.
108 zł – pokryje koszt dyżuru telefonicznego naszych ekspertów


Dane do przelewu tradycyjnego:

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
ul. Konarskiego 6/4 61-114 Poznań

Nr konta bankowego fundacji: 38 1090 1476 0000 0001 1625 0228

Możesz nas wesprzeć także 1,5 % KRS : 0000386395

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *