Zatroskani.pl 2021

Zatroskani.pl 2021

Projekt „zatroskani.pl – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce” odpowiada na potrzebę profilaktyki oraz niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w aspekcie zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem problemu nadużywania i uzależnienia się od mediów cyfrowych. 

Materiały systematycznie publikowane na stronie zawierają merytoryczne informacje dotyczące problemów zagrożeń zdrowia psychicznego, bogate w literaturę stanowią nieocenione źródło argumentów do debaty publicznej i podejmowania konkretnych działań w celu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szczególnie w kontekście cyberzagrożeń oraz depresji.

Zapraszamy:

www.zatroskani.pl