Kategoria: Fundacja

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Oś czasu Fundacji

Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji z okresu 2014-2019.

Proces certyfikacji FEZiP

Trenerzy aspiranci, pragnący prowadzić warsztaty w ramach współpracy z Fundacją zobowiązani są przejść proces certyfikacji.

O nas – kim jesteśmy?

NASZA MISJA: Widzimy jak cyberprzestrzeń i konsumpcyjna kultura tworzą nowe problemy – zarówno dla młodych jak i ich rodziców. Walczymy o każdego młodego człowieka, jego rozwój, szczęście, dobre relacje. Pragniemy angażować rodziców w życie ich dzieci, bo wierzymy, że tata i mama są najlepszymi przewodnikami i autorytetami dla dziecka. JAK DZIAŁAMY? Prowadzimy warsztaty dla młodzieży,…
Przeczytaj więcej

Kontakt, dane teleadresowe

Chodź z nami, czyń dobro! Możesz zostać wolontariuszem i pomagać nam w działaniach – jako redaktor portali, reżyser. lektor lub aktor filmów edukacyjnych, tester gier.Możesz przejść proces certyfikacji i zostać naszym trenerem.Możesz też wesprzeć nas finansowo,Twoje 10 zł miesięcznie to pokrycie kosztu druku jednego zestawu materiałów na „Prawo jazdy smartforem”.Twoje 50 zł miesięcznie to pokrycie kosztu…
Przeczytaj więcej

Profilaktyka uniwersalna

W pracy z młodzieżą  posługujemy się zasadami profilaktyki uniwersalnej.Profilaktyka uniwersalna (zintegrowana) ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej) poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych, takich jak np. używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol) czy przemoc.

FEZiP w mediach

Kilka wybranych relacji w mediach.

Bogna Białecka

Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Anna Dyndul

Trener FEZiP w procesie certyfikacji.

Aleksandra Maria Gil

Z wykształcenia dziennikarz, politolog z przygotowaniem pedagogicznym.

Dawid Radomski

Trener umiejętności miękkich, life coach; redaktor portalu edukacyjnego dla młodzieży pytam.edu.pl.

Statut Fundacji

STATUT Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Tekst jednolity po zmianach z dnia 7 maja 2011 r. Rozdział IPostanowienia ogólne § l.Pełna nazwa Fundacji (dalej: Fundacja) brzmi: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. § 2.Fundacja posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.Nr 21, poz.97 ze…
Przeczytaj więcej