Kluczowe warsztaty prowadzone przez FEZiP

Uwaga! Możliwości finansowania

  • Finansowanie z MOPS/ ROPS – fundusze na profilaktykę uzależnień.
  • Rada Rodziców
  • Zatroskany sponsor.

Akademia miłości dla nastolatków

Warsztaty dla młodzieży. #cel: Kształtowanie postawy odpowiedzialności w relacjach, budowania miłości na przyjaźni, doceniania różnic między płciami i budowania relacji w kompatybilności. Dostarczenie narzędzi pomagających

Czytaj więcej »

Prawo Jazdy Smartfonem

Warsztaty dla młodzieży. Podsumowanie – wykład dla rodziców i nauczycieli. #cel: Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania ze smartfonu i komputera, oraz prewencja zachowań ryzykownych (uzależnienie, cyberprzemoc,

Czytaj więcej »