Broszura DwWS

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Broszura DwWS

W ramach współpracy z Fundacją IWORiS powstało w roku 2020 pierwsze wydanie broszury „Dzieci w wirtualnej sieci” (978-83-957064-1-7).

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Jest ona szczególnie aktualna w czasie gdy dzieci mają za sobą niemal rok nauki przez Internet. Był to niestety również czas, gdy dzieci – bez kontroli rodziców – miały dostęp do szkodliwych treści znajdujących się w sieci. W konsekwencji, dzieci poprzez zetknięcie się z destrukcyjnymi treściami płynącymi z wirtualnego świata mają później olbrzymie trudności w relacjach z rodzicami czy rówieśnikami, a także doświadczają problemów z rozwojem osobowym.

„Dzieci w wirtualnej sieci” to 20 stron, w zeszytowym formacie A5 (148×210 mm)

Zapraszamy do pobrania pdf

Kolejne wydania broszury, poszerzonej i uzupełnionej powstały w roku 2021 i 2022 (w druku).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *