Proces certyfikacji FEZiP

Proces certyfikacji FEZiP

Trenerzy aspiranci, pragnący prowadzić warsztaty w ramach współpracy z Fundacją zobowiązani są przejść proces certyfikacji.

Po rozmowie kwalifikacyjnej, kandydat na trenera FEZiP zobowiązany jest wziąć udział w Kompasie Kariery (c), pozwalającym ostatecznie zweryfikować kwalifikacje.

Proces certyfikacji obejmuje 5 etapów:

  1.  Uczestnictwo jako obserwator w co najmniej 3 realizacjach programu, któremu towarzyszy zapoznanie się z literaturą stanowiącą podstawę teoretyczną. Zakończone testem wiedzy.
  2. Uczestnictwo w szkoleniu „train the trainer”, obejmującym wiedzę i ćwiczenia z zakresu: metodyka, dynamika procesu grupowego, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, umiejętności prezentacji i autoprezentacji oraz zapoznanie i identyfikacja z misją FEZiP.
  3. Współprowadzenie programu, w czasie którego jeden z certyfikowanych trenerów jest współprowadzącym, a drugi – superwizorem wypełniającym kartę obserwacji. Po zakończeniu szkolenia następuje ocena karty superwizji i sesja coachingowa trenera aspiranta.
  4.  Samodzielne prowadzenie programu (chyba, że jak w wypadku PSJ zawsze są ko-trenerzy), podczas którego certyfikowany trener prowadzi superwizję i wypełnia kartę obserwacji. Po realizacji programu następuje ponowna sesja coachingowa oraz omówienie wyników superwizji. Jeśli ocena wypadła pozytywnie, trener aspirant uzyskuje certyfikację do samodzielnego prowadzenia programu.
  5. Trener obowiązany jest do corocznego, dwudniowego uczestnictwa w wewnętrznym szkoleniu doskonalącym umiejętności trenerskie. Każdy z trenerów otrzymuje listę książek/publikacji do przeczytania w ciągu roku oraz zobowiązuje się do uczestnictwa w conajmniej jednej konferencji/szkoleniu branżowym organizowanym przez podmiot zewnętrzny (np. Saferinternet). Zaświadczenie o uczestnictwie zostaje wpięte do teczki trenera.