Młodzi Kompetentni

Projekt „MŁODZI KOMPETENTNI” był realizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie  w partnerstwie z Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowanego do osób młodych  poniżej 30 roku życia –  195 osób w tym osób z niepełnosprawnościami.