Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdania merytoryczne


Przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji z okresu 2014-2019.

Do celów statutowych Fundacji należy:

 1. Promowanie działań́ profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego, zwłaszcza w rodzinach i wśród młodzieży.
 2. Edukacja rodziców i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.
 3. Promowanie działań́ i postaw prozdrowotnych.
 4. Działania i świadczenia interwencyjne psychologiczne i psychospołeczne, w tym na rzecz pomocy ofiarom przemocy, osobom uzależnionym, doświadczającym problemów emocjonalnych, relacyjnych, zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.
 5. Psychoedukacja.
 6. Współpraca ze środowiskami i grupami zawodowymi o podobnych celach i zakresie działania.
 7. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie metod pracy psychoterapeutycznej i poradnianej.

Fundacja realizuje swoje zadania statutowe przede wszystkim przez:

 • organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów, treningów, oraz konferencji związanych z psychoterapią, profilaktyką zdrowia psychicznego a także edukacją zdrowotną,
 • wspieranie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej,
 • prowadzenie spotkań i odczytów w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie i wspieranie badań w dziedzinie psychoterapii i profilaktyki zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie stron internetowych.

Do najważniejszych działań w roku 2021 należy:

 1. Projekt „Zatroskani.pl:

Stworzenie portalu www.zatroskani.pl służącego kompleksowej pomocy szkołom i rodzicom w zakresie profilaktyki uzależnień cyfrowych i technowypalenia:

 • opis i wspomaganie wakacyjnej akcji detoksu cyfrowego dla dzieci i nastolatków
 • tworzenie i publikacja artykułów naukowych dotyczących zdrowia cyfrowego
 • prowadzenie podcastu „Zatroskani”
 • zaprojektowanie i prowadzenie badań zdrowia psychicznego nastolatków.

Badanie zostało przeprowadzone w terminie 13.12.2021 – 14.01.2022. Wzięło w nim udział 40 szkół (lub zespołów szkół) – 25 szkół  ponadpodstawowych i 18 szkół  podstawowych. W badaniu wzięło udział 5032 uczniów. Wyniki opublikowane zostały w raporcie „Etat w sieci 3.0”.

2. Projekt Dbam o świat i siebie

We współpracy z Copernicus Research Team – redakcja i promocja raportów opisujących wyniki badań CRT, dotyczących decyzji prokreacyjnych młodych dorosłych w Polsce.

3. Prowadzenie portalu dla rodziców, www.rodzice.co, zwiększającego kompetencje cyfrowe rodziców, dzięki czemu łatwiej być im przewodnikami swoich dzieci po świecie nowych mediów, prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl oraz platformy e-learningowej www.warsztaty.help.

4. Działalność wykładowo – warsztatowa.

Prowadzenie warsztatów z zakresu psychologii Internetu (zapobieganie uzależnieniom cyfrowym i technowypaleniu) dla rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców i młodych dorosłych. Zarówno stacjonarnie, jak i online, w wymiarze czasu od 3 do 18 h. (W tym warsztaty w języku angielskim)

Łącznie 22  grupy, 893 przeszkolonych osób: Środa Wlkp. Kalisz, Przemyśl, Lwów (Ukraina), Mosina, Opole, Toruń, online – cała Polska

Wymiar godzin:

 • 3h- 12 grup
 • 6h – 2 grupy
 • 16h – 4 grupy
 • 18h  – 4 grupy

Wykłady dla rodziców, bibliotekarzy, nauczycieli, wolontariuszy telefonów zaufania – dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego, uzależnień cyfrowych i technowypalenia.

Łącznie 9 grup, 895 osób – Chobienice, Tarnów, Poznań, Sopot, online, Szczucin, Łódź (online)

Pięć wykładów z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień behawioralnych w ramach konferencji organizowanych przez inne podmioty.

5. Warsztaty stacjonarne dla młodzieży:

 • „Prawo jazdy smartfonem” – 625 nastolatków – Nowy Sącz, Poznań, Wietrzychowice
 • „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykownych prezentowanych w sieci” – Szczucin  236 nastolatków

6. Przeprowadzenie ogólnopolskich badań zdrowia psychicznego nastolatków w wczasie nauki zdalnej, opisanych w raporcie „Etat w sieci 2.0”  W badaniu wzięło udział 806 osób w wieku 11-18 lat oraz 100 młodych dorosłych 18-26 lat.

7. Ogólnopolska konferencja „Zatroskani XXI, Konferencja o zdrowiu psychicznym polskich nastolatków w czasie nauki zdalnej” – dla rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów,  3000 uczestników online  8h, 9.02.2021


Do najważniejszych działań w roku 2020 należy:

1. Prowadzenie portalu dla rodziców, www.rodzice.co, zwiększającego kompetencje cyfrowe rodziców, dzięki czemu łatwiej być im przewodnikami swoich dzieci po świecie nowych mediów.

2. Prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl

3. Zbudowanie platformy e-learningowej www.warsztaty.help

4. Rozszerzenie zakresu działań FEZiP o warsztaty skierowane do klas początkowych szkoły podstawowej: Program edukacyjno-profilaktyczny „Historia Piotrka i Selfika”

5. Konferencje

•    Debata Rodzinny cyber-detoks…? – „Czy jesteś w stanie nadzorować szkodliwe treści w Internecie, z jakich korzysta Twoje dziecko?”, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

6. Warsztaty stacjonarne dla młodzieży:

 • „Historia Piotrka i Selfika” – prewencja uzależnienia od smartfonu, Poznań, Kutno – 210 osób 
 • „Prawo Jazdy Smartfonem” Kutno, Poznań – 150 osób

7. Warsztaty i wykłady stacjonarne  dla rodziców:

 • „Cyberzagrożenia, cyberszanse – co robią dzieci i młodzież w sieci, jak dorośli mogą im pomóc w kształtowaniu zdrowych nawyków i unikaniu pułapek” – Poznań 210 osób
 • „Zniewalająca moc smartfona – o uzależnieniach behawioralnych” – warsztaty (4h) dla rodziców – Mosina, Olsztyn, Tarnów – 120 osób
 • Warsztaty „Prawo Jazdy smartfonem” – dla rodziców, podsumowujące pracę ich dzieci, 120 osób

8. Warsztaty i wykłady stacjonarne dla nauczycieli i psychologów:

 • „Cyberzagrożenia, cyberszanse – co robią dzieci i młodzież w sieci, jak dorośli mogą im pomóc w kształtowaniu zdrowych nawyków i unikaniu pułapek” – szkolenie Rady Pedagogicznej, Poznań – 60 osób
 • „Czym są uzależnienia behawioralne i Zespół Stresu Elektronicznego” – warsztat dla psychologów i pracowników Telefonów Zaufania. Tarnów – 20 osób
 • Wystąpienie eksperckie „Nowa sytuacja edukacyjna – jak możemy pomóc uczniom i rodzicom? Aspekt psychologiczny”  w ramach webinaru organizowanego przez kuratora wielkopolskiego dla dyrektorów szkół i placówek przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021

9. Warsztaty dla NGO

„Zmień łącze, czyli warsztaty, jak podpiąć się do rzeczywistości” – warsztaty dotyczące uzależnień behawioralnych związanych z Internetem, metodyki pracy z mlodzieżą i projektowania warsztatów – realizowane we współpracy z warsztaty.pro – 3 dni x 8 h – 20 osób

10. Warsztaty online dla młodzieży:

 • „Prawo jazdy smartfonem” 7 grup, łącznie 180 osób
 • „Jak rozwijać swoje poczucie własnej wartości” 2 grupy, łącznie 75 osób

11. Webinary:

 • Seria webinarów (clickmeeting) dla rodziców: „Czy Twoje dziecko potrzebuje detoksu cyfrowego? Czym jest Zespół Stresu Elektronicznego?” – 120 osób
 • Seria webinarow (clickmeeting) dla psychologów i pracowników Telefonu Zaufania: „Jak wspomóc rodziców w przeprowadzeniu detoksu cyfrowego” 25 osób
 • Seria wykładów (clickmeeting) „Uzależnienie behawioralne, Zespół stresu Elektronicznego, Cyberoprzemoc, Zachowania ryzykowne online, budowanie właściwego wizerunku online” – razem 16h – 20 osób
 • Wykład dla rodziców i nauczycieli „Jak chwalić dziecko i jak wyrażać krytykę. Jak budować pozytywny obraz siebie u dziecka.” – (Zoom) – 200 osób
 • Wykład (Zoom) dla rodziców: „Czym są uzależnienia behawioralne” – 10 osób
 • Wykład (Zoom) dla pracowników telefonu zaufania „Zniewalająca Moc Smartfona” – 150 osób
 • Wykład (Teams) „Jak rozwijać poczucie własnej wartości swojego dziecka” – 25 osób

11. Seria 12 wywiadów on-line (live) z ekspertami-terapeutami na co dzień pracującymi z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w kwestii uzależnień behawioralnych związanych zaawansowanymi technologiami (3500 odbiorców)

12. Serial „7 kroków do szczęścia” skierowany do rodziców jako przykład działań profilaktycznych związanych z uzależnieniami behawioralnymi (rodzice.co: strona, profil FB)

13. Serial „#5minut dobra” (47 odcinków), krótkich form (do 5 min.) filmowych związanych z propozycją działań dla rodziców, w sytuacjach kryzysowych, trudnych ale również zapobiegawczych (prewencja zachowań ryzykownych) związanych z nadużywaniem Internetu oraz urządzeń przez dzieci. (rodzice.co: strona, profil FB)

14. We współpracy z IWORIS wydanie dwóch broszur:

„Weź je za rękę – jak bronić dzieci przed zagrożeniami technologii i ideologii” – część poświęcona zagrożeniom cyfrowym – s.3.-14.

„Dzieci w wirtualnej sieci – jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata” – broszura na zamówienie KGHM – do pobrania.

15. Dyżury:

 • telefoniczne i online (wywiad psychologiczno-pedagogiczny, rozmowy terapeutyczne, kierowanie do konsultacji i na terapie wraz ze wskazaniem ośrodków na terenie całego kraju)
 • w poradni Rodzinnej Duszpasterstwa Rodzin w Gnieźnie.

16. Przeprowadzenie we współpracy z Fundacją Auxilium z Tarnowa wakacyjnej akcji „Detoks cyfrowy” obejmującej:

 • Przygotowanie poradników dla rodziców „Jak przeprowadzić detoks cyfrowy swojego dziecka” oraz „Co po detoksie?’  
 • Opracowanie e-learningu dostępnego na platformie warsztaty.help wspierającego rodziców w przeprowadzeniu czterotygodniowego detoksu

17. Przygotowanie i realizacja trzech filmów edukacyjnych dla rodziców ilustrujących problemy związane z nadmiarem ekspozycji na ekran:

 • „Czy to jest gra?” – film ilustrujący skutki uzależnienia od gier cyfrowych
 • „Insta Kill” – ilustracja skutków uzależnienia od mediów społecznościowych 
 • „Tik Tok, tik Tok” – ilustracja Zespołu Stresu Elektronicznego u dzieci wczesnoszkolnych

18. Projekt „MŁODZI KOMPETENTNI” realizowany w partnerstwie z Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowanego do osób młodych  poniżej 30 roku życia:

 •  W ramach projektu wsparcie organizacyjne przeprowadzenia 34 modułów szkoleniowych dla grupy poznańskiej – w tym 12 online (platforma clickmeeting)
 •  Rekrutacja i koordynacja prac psychologów w ramach projektu w Lublinie i Poznaniu

19.    Badania i raporty

 • „FEZiP RAPORT 2020 Etat w sieci. Młodzież a ekrany w czasie Pandemii.” Badania przeprowadzono od marca do czerwca 2020 r., w grupie 448 osób. 281 respondentów stanowiły dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat.  Publikacja danych 17.10. 2020 r.
 • Opracowanie narzędzia diagnostycznego pomagającego rozpoznać Zespół Stresu Cyfrowego u dziecka, wsparcie online (FEZiP) oraz telefoniczne (Auxilium)


Do najważniejszych działań w roku 2019 należy:

1) Stworzenie i prowadzenie portalu dla rodziców, www.rodzice.co, zwiększającego kompetencje cyfrowe rodziców, dzięki czemu łatwiej być im przewodnikami swoich dzieci po świecie nowych mediów.

2) Prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl

3) We wspólpracy z Fundacją Auxilium cykl webinarów:

 • ​kwiecień: Prawdziwa a toksyczna przyjaźń
 • maj: Przemoc rówieśnicza – co zrobić gdy jest się osobnikiem omega?
 • czerwiec: Gry online – jak grać, by nie dać się zniewolić?
 • wrzesień: Jak uczyć się skutecznie i pokonać problemy z nauką
 • październik: Dobry i zły stres – jak się nie dać?
 • listopad: Szkodliwe nawyki – jak z nimi skutecznie walczyć?
 • grudzień: Uwikłani w pornografię – drogi wyjścia.

4) Warsztaty dla młodzieży:

 • Projekt warsztatów e-learningowych „Jak wytresować małpę swojego mózgu”
 • Warsztaty  „Prawo jazdy smartfonem” – Tarnowskie Góry, Poznań, Bobowa, Lipnica Murowana, Izabelin, Skierniewice, Ropa, Lublin, Bruksela, Brodnica, Kraków, Krzydlina Mała – 1400 osób.
 • Warsztaty z cyklu „Akademia miłości dla nastolatków” Poznań, Lednica,  – 600 osób
 • Warsztaty z zakresu prewencji uzależnień (10 dni x 2h) – Skarżysko Kamienna (dla Towarzystwo Gimastyczne Sokół w Lublinie): 25 osób.

5) Wykłady i warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców:

 • Wykład dla rodziców w ramach podsumowania warsztatów „Prawo jazdy smartfonem” – Tarnowskie Góry, Skierniewice, Poznań, Bruksela, Brodnica, Kraków – 560 osób
 • Wykład dla rodziców „Jak wyznaczać granice i stosować konsekwencje” – Chodzież – 60 osób
 • warsztaty dla nauczycieli  „Rozwój psychoseksualny nastolatka, jak wspierać nastolatków” – Tarnowskie Góry – 60 osób
 • warsztaty dla nauczycieli „Jak zapobiegać i radzić sobie z przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą” – Tarnów, Ropa – 110 osób
 • warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów  „Zły nawyk czy problem –uzależnienia behawioralne uczniów” – Gorzów Wielkopolski, Lubiń ​- 60 osób
 • wykład „Uzależnienia behawioralne związane z nowymi technologiami” dla nauczycieli, psychologów, wychowawców, Gniezno, Tarnów, Lubiń 230 osób
 • warsztaty dla wychowawców, studentów „Uzależnienia behawioralne związane z nowymi technologiami i kształtowanie swego wizerunku w sieci” – Wrocław, Ołtarzewo  – 60 osób
 • warsztaty dla  rodziców ” świat online i offline naszych dzieci” – PoznańWielogłowy, Szamotuły,  Witkowo, Gniezno 210 osób
 • wykład dla studentów: „Neuropsychologiczne podstawy uzależnienia od pornografii”- Wrocław 150 osób
 • wykład dla seniorów: „Wnuczek i smartfon na wakacjach – co może babcia i dziadek?” – Tarnów – 15 osób
 • wykłady dla rodziców, nauczycieli, wychowawców: „Cyberzagrożenia, cyberszanse – co robią dzieci i młodzież w sieci, jak dorośli mogą im pomóc w kształtowaniu zdrowych nawyków i unikaniu pułapek”. – Mińsk (Białoruś) – 110 osób
 • opracowanie i przeprowadzenie we współpracy z Archidiecezją Poznańską warsztatów e-learningowych dotyczących prewencji dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. – docelowa grupa 5500 osób. (jak do tej pory 350).
 • warsztaty „Prewencja wykorzystania seksualnego dzieci” – dla nauczycieli Warszawa – 30 osób

6) Wydanie karcianej gry edukacyjnej „Młodzi w sieci” uczącej odpowiedzialnego korzystania z internetu i smartfonu. We współpracy z Fundacja Auxilium. 


Do najważniejszych działań w roku 2018 należy:

1) Konferencje i kampanie społeczne:

 • Konferencja „Porno – kokaina na kliknięcie” oraz jej druga część skierowana do praktyków – wychowawców, rodziców: „Pandemia Pornografii”. Warszawa (300 osób).
 • „Nie! uzależnieniu do smartfonu.” Kampania mailingowa skierowana do rodziców dzieci młodszych (szkoła podstawowa).
 • Eksperci w ogólnopolskiej kampanii #chrońdziecko.
 • Wykładowcy w XI sympozjum poświęconemu małżeństwu i rodzinie, Gniezno.
 • Wystąpienie w ramach konferencji „Kocham, więc wychowuję”, Wrocław (200 osób).
 • Wystąpienie w panelu eksperckim konferencji o pornografii Stowarzyszenia Twoja Sprawa, Warszawa.
 • Wystąpienie w ramach konferencji o cyberprzemocy  – „Cyberprzemoc – skuteczne i nieskuteczne formy walki”, Tarnów, (100 osób).
 • Eksperci w pracach zespołu ds. strategicznych na rzecz rozwoju NGO w ramach Ogólnopolskiego Forum  dla organizacji pozarządowych. Kraków.

2) Prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl

 • Rozbudowanie kampanii „Ponad przeciętność” o materiały dotyczące roli wartości w automotywowaniu do rozwoju. 
 • Przeprowadzenie kampanii „Mądrze o kasie” zachęcającej nastolatki do odpowiedzialności i inicjatywy w obszarze finanswów
 • Rozbudowanie kampanii „Nauka” o kolejne elementy wspomagające umiejętność efektywnego uczenia się
 • Rozbudowanie kampanii „Cyberświat” o kwestię samoobrony przed cyberbullyingiem oraz kwestię problemu uzależnień behawioralnych
 • Dodanie materiałów eksperckich dotyczących dbałości o zęby do działu „Zdrowie”
 • Rozbudowanie działów „dobre i złe emocje”, „dobre nawyki” i „uzależnienia” o artykuły poradnikowe pomagające radzić sobie z wyzwaniami, stresem, złymi emocjami oraz pomagające zrozumieć i usprzec się przed uzależnieniem

3) Warsztaty dla młodzieży:

 • Warsztaty „Ku wolności” – program profilaktyczny zachowań ryzykownych (50 uczniów szkół podstawowych i średnich) w ramach obozu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie.
 • Warsztaty „Zdobądź Mount Everest swojego mózgu” – pokazujące metody efektywnej nauki i pozwalających na samodzielną, racjonalną ocenę różnych technik efektywnej nauki w oparciu o wiedzę o neuropsychologii uczenia się (90 osób) – Poznań, Trzemeszno, Kielce (edycja dwudniowa)
 • Warsztaty  „Prawo jazdy smartfonem” – Tarnobrzeg, Skawina, Tarnów, Tuchów – 400 osób.

4) Wykłady i warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców:

 • Wykłady dla rodziców w ramach podsumowania warsztatów „Prawo jazdy smartfonem” – Tarnobrzeg,  Tuchów, Michowo – 300 osób.
 • Warsztaty dla w ramach konferencji skierowana do praktyków – wychowawców, rodziców: „Pandemia Pornografii”. Warszawa 
 • Wykłady dla rodziców – „Jak bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z sieci? Życie online i offline naszych dzieci” – wykłady dla rodziców i nauczycieli, Tarnów, Poznań, Świdnica, Tarnobrzeg, Skawina, (610 osób)
 • warsztaty dla nauczycieli  „Programowe podstawy wychowania do wartości”, Ełk (30 osb)
 • warsztaty dla nauczycieli „Jak dzisiaj wymagać od dzieci i młodzieży – zagrożenia świata wirtualnego” – Józefów (30 osób)

Do najważniejszych działań w roku 2017 należy zaliczać:

1) Prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl

Portal przeprowadził szereg kampanii:

 • „Ponad przeciętność”: nastolatek potrafi więcej niż nam się wydaje, każdy może być wyjątkowy. Historie nastolatków, które osiągnęły coś wyjątkowego nie dzięki wybitnym talentom, czy pieniądzom rodziców, pokazują młodzieży dlaczego warto rozwijać pasje.
 • „Efektywna nauka” – rozbudowanie portalu o artykuły i filmy pokazujące metody efektywnej nauki i walki z prokrastynacją
 • Przeprowadzenie 9 dniowych warsztów e-learningowych „Jestem mistrzem efektywnej nauki”, w których wzięło udział 16 osób. Warsztaty uczyły technik efektywnej nauki – robienie notatek, rozkład nauki i powtórek w czasie, walkę z prokrastynacją.
 • rozbudowanie kampanii internetowej „Prawda czy fałsz” – uzupełnienie kampanii o metody oceny czy jakaś informacja jest tzw „fake news”.

2) Warsztaty dla młodzieży:

 • warsztaty „Ponad przeciętność” (40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum) w ramach obozu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie.
 • warsztaty „Zdobądź Mount Everest swojego mózgu” – pokazujące metody efektywnej nauki i pozwalających na samodzielną, racjonalną ocenę różnych technik efektywnej nauki w oparciu o wiedzę o neuropsychologii uczenia się (80 osób) – Kłodzko, Poznań.
 • pilotaż warsztatów „Akademia miłości dla nastolatków” – wszystko co powinniście wiedzieć o miłości i seksualności oraz pokonywaniu przeszkód w tym zakresie. Warsztaty, w wymiarze 16 godzin zrealizowane zostały dla 50 osobowej grupy nastolatków, podczas dwóch wizyt w Sofii (Bułgaria), w wymiarze 8 godzin w Świdnicy, (łącznie 50 osób) oraz w wymiarze 2 godzin w Warszawie i Poznaniu (łącznie 70 osób).
 • warsztaty „Walka z uzależnieniem od smartfonu” – ( 400 osób) młodzież gimnazjalna i licealna – Wieluń, Opalenica.
 • warsztaty „Świat wirtualny – świat rzeczywisty” ( 90 osób) młodzież gimnazjalna i licealna Opalenica, Warszawa.

3) Wykłady i warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i rodziców:

 • „Zachowania dzieci i młodzieży w internecie” (40 osób) Bobowa, Warszawa.
 • „Efektywna komunikacja z nastolatkiem” (70 osób) Niechanowo, Toruń

4) Wystąpienia eksperckie w ramach konferencji:

 • 4.02.2017 Konferencja „Wpływ pornografii na człowieka” – Młodzież na rozdrożu – wystąpienie „Wpływ pornografii na człowieka – mechanizm uzależnienia” (200 osób) Warszawa.
 • 20.09.2017 – XII edycja konferencji Saferinternet: warsztaty „Czy internet może pomóc w walce z uzależnieniami? (30 osób) Warszawa.
 • 3.12.2017 – udział w panelu dotyczącym walki z uzależnieniem od pornografii w ramach konferencji, prezentacji badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ( 500 osób), Warszawa.

5) W ramach prac Fundacji opracowane zostały i przetestowane na grupie docelowej (młodzież w wieku 13-18lat) gry edukacyjne planszowo-karciane dla nastolatków dotyczące:

– Budowania trwałego i szczęśliwego związku małżeńskiego

– Bezpiecznego i zdrowego korzystania z internetu i smartfonow

– Zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem

6) Trzy edycje 14-dniowych warsztatów e-learningowych „Pierwsze kroki wyjścia z pornografii” (207 osób), których celem jest pomoc osobom uzależnionym w zrozumieniu neurobiologicznych podstaw problemu oraz ukazanie kroków jakie należy podjąć w celu wyjścia z uzależnienia (pomoc specjalisty psychoterapeuty i podstawy samopomocy).


Do najważniejszych działań w roku 2016 należy zaliczać:

1. Prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl, którego celem jest odpowiadanie na pytania nastolatków w zakresie ważnych dla nich obszarów funkcjonowania (zdrowie fizyczne i psychiczne, zmiany rozwojowe w okresie dojrzewania, budowanie relacji, rozwój umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie zdrowych nawyków itp.)., prewencja zachowań ryzykownych i pomoc w dokonywaniu zdrowych wyborów w okresie dojrzewania.

Portal przeprowadził szereg kampanii:

 • „Jestem bohaterem swojego życia” – kampania promująca wyrabiane zdrowych nawyków, połączona z konkursem, w którym wzięło udział, 137 osób a 16 prac zakwalifikowało się do finału.
 • „Podstawy zdrowego odżywiania” – artykuły oraz odpowiedzi na pytania związane z odżywianiem nastolatków
 • „Zdobądź Mount Everest swojego mózgu” – promocja technik efektywnego uczenia się, obejmująca artykuły, filmy i odpowiedzi na pytania związane z tematem
 • „Cyberświat” – promocja odpowiedzialnego korzystania z internetu  obejmująca artykuły, filmy i odpowiedzi na pytania związane z temtem
 • „Jak nie nudzić się w wakacje” – artykuły oraz odpowiedzi na pytania, poświęcone zdrowym pomysłom na spędzanie czasu wolnego.

2. Jako osobny portal zostały w 2016 roku wyodrębnione treści poświęcone uzależnieniu od pornografii i walce z uzależnieniem:

www.sos.pytam.edu.pl

2. Dwie edycje14-dniowych warsztatów e-learningowych „Pierwsze kroki wyjścia z pornografii” (263 osoby), których celem jest pomoc osobom uzależnionym w zrozumieniu neurobiologicznych podstaw problemu oraz ukazanie kroków jakie należy podjąć w celu wyjścia z uzależnienia (pomoc specjalisty psychoterapeuty i podstawy samopomocy).

3. Przeprowadzenie 9 dniowych warsztów e-learningowych „Jestem mistrzem efektywnej nauki”, w których wzięło udział 50 osób. Warsztaty uczyły technik efektywnej nauki – robienie notatek, rozkład nauki i powtórek w czasie, walkę z prokrastynacją.

4. Warsztaty dla młodzieży:

 • „Bezpieczne i zdrowe korzystanie z internetu” – (120 uczniów szkoły podstawowej) Chomęcice.
 • program prewencji zachowań ryzykownych i profilaktyki uzależnień – 20 godzin, 60 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w ramach obozu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie.

5. Wykłady i warsztaty dla terapeutów i osób pracujących w poradnictwie:

 • warsztaty dla terapeutów: „Prowadzenie kluczowych rozmów, jako element pracy terapeutycznej” (30 osób) Tarnów.
 • wykład dla pracownikow telefonu zaufania: „Jak prowadzić rozmowy z osobami z zaburzeniami psychicznymi” (30 osób) Poznań.
 • wykład w ramach Podyplomowego Studium Rodziny: „Na czym polega uzależnienie od pornografii” (100 osób) Poznań.
 • warsztaty dla terapeutów: „Uzależnienie od pornografii – rozpoznanie, pierwsza pomoc” (30 osób), Tarnów.

6. Wykłady dla nauczycieli, wychowawców i rodziców:

 • „Zagrożenia dzieci i nastolatków w internecie” (130 osób) Świdnica, Ostrów Wlkp, Bydgoszcz.
 • „Wychowanie dzieci i młodzieży do prawdziwej wolności” – (150 osób) Kraków, Tarnów.
 • „Miłość i autorytet – złote zasady wychowania” – (540 osób) Poznań, Tarnów, Łódź, Olsztyn, Białystok, Gniezno.
 • „Psychologiczne aspekty łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym” (400 osób) Poznań, Gniezno.

7. Wykłady i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców:

 • wykład „Zagrożenia dzieci i nastolatków w internecie” (50 osób) Opole.
 • warsztaty „Budowanie własnego autorytetu jako wychowawcy” (330 osób) Tarnów, Płock.
 • warsztaty „Myślenie wizualne w pracy trenera, nauczyciela” (20 osób) Poznań.

8. Cykl wykładów dla młodych dorosłych w ramach poznańskiej „Akademii miłości” (wykłady objęły łącznie 550 osób).

 • Jak radzić sobie z kryzysami i konfliktami w parze
 • Psychologiczne różnice w funkcjonowaniu obu płci
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Co to znaczy być proaktywnym?
 • Jak budować trwały związek?

Do najważniejszych działań w roku 2015 należy zaliczać:

1. Zaprojektowanie i prowadzenie portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl, którego celem jest odpowiadanie na pytania nastolatków w zakresie ważnych dla nich obszarów funkcjonowania (zdrowie fizyczne i psychiczne, zmiany rozwojowe w okresie dojrzewania, budowanie relacji, rozwój umiejętności komunikacyjnych, kształtowanie zdrowych nawyków itp.).,  prewencja zachowań ryzykownych i pomoc w dokonywaniu zdrowych wyborów w okresie dojrzewania.

Przeprowadzenie kampanii:

 • „Akademia miłości dla nastolatków” (złote zasady randkowania, budowania relacji i komunikacji),
 • „Cała prawda o pornografii” (ukazanie neurobiologicznych podstaw uzależnienia od pornografii oraz sposobów zapobiegania uzależnieniu),
 • „Sposoby na konflikt” (nauka skutecznej komunikacji w sytuacji konfliktu),
 • „Jak nie nudzić się w wakacje” (nauka zdrowych sposobów spędzania czasu wolnego),
 • „Zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem i napięciem” (artykuły poświęcone prewencji zachowań ryzykownych dzięki uczeniu zdrowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z napięciem i trudnościami)
 • 2. Dwie edycje 14-dniowych warsztatów e-learningowych „Pierwsze kroki wyjścia z pornografii” (60 osób), których celem jest pomoc osobom uzależnionym w zrozumieniu neurobiologicznych podstaw problemu oraz ukazanie kroków jakie należy podjąć w celu wyjścia z uzależnienia (pomoc specjalisty psychoterapeuty i podstawy samopomocy).3. Warsztaty dla młodzieży:
 • „Jak skutecznie radzić sobie ze stresem” (20 osób, klasa maturalna) Szymanów.
 • „Moja tożsamość jako kobiety/ mężczyzny” (300 osób gimnazjum i liceum) Poznań.
 • „Jak pornografia niszczy związki” (50 osób, studenci) Poznań.
 • 4. Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców:
 • „Jak być autorytetem dla młodzieży” – (300 osób) Elbląg.
 • „Jak tworzyć szkołę przyjazną rodzinie” – (60 osób) Poznań.
 • „Pytam.edu.pl jako pomoc wychowawcza” – (160 osób) – Szczyrk.
 • 5. Wykłady dla rodziców:
 • „Dziecko w świecie mediów” – (60 osób) Tarnów.
 • „Mężczyzna jako ojciec, kompetencje wychowawcze” – (20 osób) Tarnów.
 • 6. Wykłady dla terapeutów i osób pracujących w poradnictwie:
 • „Uzależnienie od pornografii a mózg człowieka” – (130 osób) PoznańGdańsk.
 • „Zaburzenia tożsamości seksualnej u młodzieży” – wykład dla pracowników telefonów zaufania (200 osób) Jastarnia.

Do najważniejszych działań w roku 2014 należy zaliczać:

1. Warsztaty dla młodzieży „Jak walczyć z cyberprzemocą” (Tczew):

 • szkoła podstawowa (klasy 5-6) 12 klas
 • gimnazjum (klasy 1-2) 6 klas

2. Warsztaty dla nauczycieli liceum „Jak wykorzystać zalety sygnaturowe w pracy z uczniami” (Poznań).

3. Cykl 3 wykładów dotyczących roli rodziców w wychowaniu dzieci, w tym wykładu: „Zachowania dzieci w internecie” dla Szkoły Podstawowej w Jerce.

6. Konferencja oraz warsztaty dla terapeutów „Najnowsze osiągnięcia terapii zaburzeń w płciowości i relacjach u kobiet” dr Janelle Hallman (Poznań).
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *