Badania stanu zdrowia psychicznego

Badania stanu zdrowia psychicznego

Gdy w lutym 2021 roku zorganizowaliśmy konferencję „Zatroskani XXI” poświęconą kondycji psychicznej polskich dzieci i nastolatków w czasach pandemii spłynęły do nas prośby o przeprowadzenie w szkołach analogicznych badań do ujętych w raporcie. W badaniach z 2020 r. korzystaliśmy z narzędzia formularzy google, co skutkowało długotrwałym procesem obróbki danych. Z ogromną przyjemnością informujemy, że dysponujemy już narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie badania i dostarczenie raportu pokazującego stan psychiczny uczniów w Państwa szkole. Co więcej, badanie oraz przygotowanie raportu możemy przeprowadzić BEZPŁATNIE, bez żadnych kosztów z Państwa strony,  dzięki realizacji projektu dotyczącego zdrowia dzieci i młodzieży w ramach realizowanego przez FEZiP projektu „Zatroskani.pl”-Nowe Fio 2021. Przeprowadzone badania pozwolą na analizę poziomu depresyjności i Zespołu Stresu Elektronicznego w szkołach, a dzięki temu wdrożenie narzędzi pomocowych.

Do tej pory do udziału w badaniach zgłosiły się 43 szkoły, a ankietę wypełniło 3625 nastolatków.

Jak zgłosić swoją szkołę?

Na chwilę obecną zakończyliśmy pierwszy etap badań, damy znać, gdy tylko na nowo stanie się to możliwe.

Projekt zatroskani.pl zostały sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.