Jak ujarzmić cyfrowego tygrysa?

Jak ujarzmić cyfrowego tygrysa?

Program profilaktyczno-edukacyjny w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa dla klas 4-5 szkoły podstawowej.

#cel:

Kształtowanie zdrowych nawyków korzystania z urządzeń elektronicznych i Internetu, oraz prewencja zachowań ryzykownych: uzależnienie od gier, mediów społecznościowych, cyberprzemoc, przebodźcowienie związane z nadmiernym korzystaniem z nowych (tzw. wysokich) technologii.

Program oparty jest o zasady profilaktyki zintegrowanej zachowań ryzykownych, a prowadzony i rozbudowany przez zespół Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, w ramach zarówno warsztatów stacjonarnych jak i portalu edukacyjnego dla młodzieży PYTAM.EDU.PL – Tylko PRAWDA jest ciekawa. 

Dedykowany dla klas 4-5 SP, zawiera zestaw podstawowych informacji o tym, jak mózg człowieka reaguje na bodźce elektroniczne oraz szereg propozycji zdrowego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Dzięki warsztatom młodzież uświadamia sobie konieczność wyrobienia zdrowych nawyków korzystania z Internetu i mediów cyfrowych.  W ramach warsztatów młodzież dostaje proste studia przypadków obejmujące typowe sytuacje problemowego korzystania ze smartfona i komputera oraz gotowe propozycje zdrowych zasad.

Wypracowują plakaty z zasadami dotyczącymi zdrowego korzystania z gier, mediów społecznościowych, oglądania filmów online, krytycznego podejścia do proponowanych w Internecie wzorców zachowań.

Typowe obszary problemowe zostały wyłonione na podstawie badań naukowych dotyczących zachowań polskich nastolatków w sieci oraz naszych doświadczeń w pracy z młodzieżą i dorosłymi w tym zakresie.

#Metody pracy: 

Praca zespołowa nad studiami przypadków, stworzenie plakatu zawierającego ważne zasady zdrowego korzystania z urządzeń cyfrowych, prezentacja pracy zespołów, uzupełniona wyjaśnieniami (wykład, prezentacja multimedialna) dotyczącymi działania mózgu.

#Czas: 

2 godziny lekcyjne

#Adresat: 

  • Uczniowie klas 4-5 szkoły podstawowej,

#Liczebność grupy: 

do 30 osób w grupie (jedna klasa)

#Koszt: 650 zł za grupę*

Młodzież w ramach warsztatów wypracowuje oraz otrzymuje zasady zdrowego posługiwania się urządzeniami elektronicznymi w dwóch kategoriach:

  • Zdrowe nawyki korzystania ze urządzeń elektronicznych
  • Krytycyzm wobec wzorców zachowań prezentowanych w Internecie

#Zakres merytoryczny warsztatów:

  • Układ nagrody w mózgu – rola dopaminy – czyli dlaczego gry i media społecznościowe nas wciągają
  • Konieczność zachowania dystansu do zachowań prezentowanych przez celebrytów

Po zakończeniu zajęć szkoła otrzymuje raport oraz konspekt lekcji wychowawczej przypominającej temat, do przeprowadzenia w ciągu dwóch miesięcy od programu.

#Prowadzący:

# Wymagania organizacyjne:

  • Rzutnik multimedialny, możliwość ustawienia krzeseł/stolików tak, by uczestnicy mogli pracować w grupach około 5-6 osobowych, miejsce na powieszenie plakatów wypracowanych przez uczestników, 5 dużych kartek A3 lub flip-chartowych, uczniowie przychodzą z kredkami/pisakami

Możliwe jest także nabycie przez szkołę gry edukacyjnej, karcianej „Młodzi w sieci” pogłębiającej refleksję młodzieży nad ich zachowaniami w świecie wirtualnym

* plus koszt dojazdu