Dbam o świat i siebie

Z radością informujemy że Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii otrzymała dofinansowanie w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2021, na projekt:

„Dbam o świat i siebie – decyzje młodych ludzi o małżeństwie, rodzinie i potomstwie.”

Obrazek: rodzina: małżeństwo, dzieci: kolejno z lewej syn, dziecko w wózku, córeczka. Tekst: Po pierwsze rodzina! Konkurs ministra rodziny i polityki społecznej i pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej

Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość zadania: 300 000,00 PLN  Wartość finansowania: 300 000,00 PLN

Zachęcamy do obserwowania projektu w mediach społecznościowych:

Facebook – @dbamoswiatisiebie

Instagram – @dbamoswiatisiebie

O projekcie:

Od roku 2019 prowadzimy badania kondycji psychoemocjonalnej nastolatków – dostrzegamy rosnący trend podejmowania zachowań ryzykownych w coraz wcześniejszym wieku; opierając się na doświadczeniu i badaniach (m.in.: Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży, Warszawa 2015.; Etat w Sieci, FEZiP 2020), wiemy że rodzina jest głównym czynnikiem chroniącym przed zachowaniami ryzykownymi; problemy związane z izolacją i nauką zdalną były mniej odczuwalne wśród nastolatków wychowujących się z rodzeństwem (Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?).


Chcąc pełniej realizować swoje założenia statutowe, wychodzimy z perspektywą o dekadę w przyszłość – chcemy zbadać, jakie są wyobrażenia i procesy decyzyjne – myślowe młodych ludzi na temat tworzenia rodziny, by móc – w skali ogólnopolskiej – proponować działania mające na celu wyprzedzanie obecnych – negatywnych – trendów.

W wyjaśnieniu tego zjawiska różnicy między deklaracjami a zachowaniami użyteczne są teorie MINDSET oraz Intencji Behawioralnych.

Teoria MINDSET prof. C.Dweck z Uniwersytetu Stanforda (Mindset: The New Psychology of Success, New York, 2006) wskazuje na dwie kategorie nastawienia do, w naszym przypadku decyzji prokreacyjnych. Pierwsza – fixed mindset, w przypadku trudności, niepowodzeń czy przewidywanym wysiłku i konieczności zmiany prezentuje postawę ucieczkową i zaniechanie działania, druga – growing mindset w takich przypadkach będzie charakteryzować się nastawieniem na są plastyczne, nastawione na przezwyciężenie trudności.

Druga teoria sformułowana przez prof. I. Ajzena wskazuje na uwarunkowania intencji behawioralnych, które są związane z postawami, subiektywnymi normami oraz subiektywnym poczuciem sprawowania kontroli nad zachowaniem. Obydwie teorie mogą w znaczący sposób przyczynić się do wyjaśnienia obecnej sytuacji oraz pomóc w projektowaniu interwencji publicznej zmierzającej do zmiany obydwu wskaźników.

Celem projektu jest przygotowanie kampanii społecznej, która przyczyni się do rozpoczęcia procesu zmiany nastawienia (publiczna interwencja behawioralna – nudge) od fixed mindset do growing mindset oraz zmiany intencji behawioralnych w odniesieniu do decyzji prokreacyjnych.

Przygotowując strategię komunikacji, chcemy poznać jak najlepiej grupę docelową, zrozumieć jej zwyczaje i zachowania. To klucz do odpowiedniego dopasowania do niej tworzonych treści. Ważne jest dla nas właściwe dobranie platform, na których będą prowadzone działania.

Grupa docelowa to osoby, dla których cyfryzacja jest codziennością. Chcemy zadbać, aby komunikacja była autentyczna i transparentna – odbiorcy w grupie wiekowej 15-28 l. nie lubią niejasnego przekazu i są krytyczni względem komunikatów, jakie do nich trafiają.

Zapewnimy odbiorcom kampanii doświadczenie, które wywoła pozytywne emocje i skojarzenia z małżeństwem, rodziną, prokreacją. Kampania i stworzone treści będzie zoptymalizowany pod kątem różnych kanałów social media oraz typów urządzeń, na których będzie wyświetlany. Materiały będą przygotowane pod każdym kątem do grupy odbiorców np. krótkie, wartościowe wideo z jasnym przekazem ponieważ młodzi nie lubią marnować czasu. Przez cały czas realizacji zadania będziemy monitorować zachowania grupy docelowej, aby zrozumieć, co jest celem ich działań i czego poszukują, tak aby móc dostosować przekaz do założeń projektu.

Jednocześnie, poprzez publikację raportów, organizację konferencji naukowej i warsztatów dla nauczycieli chcemy wzmocnić skuteczność i trwałość Projektu.