Rola szkoły w kształtowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych

Rola szkoły w kształtowaniu prawidłowych postaw wychowanków w kontekście zachowań ryzykownych

Warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.
#cel:

  • Uświadomienie nauczycielom i wychowawcom rzeczywistego zakresu wpływu na wychowanków jeśli chodzi o profilaktykę zachowań ryzykownych, zwłaszcza w zakresie seksualności.
  • Przekazanie konkretnych narzędzi oddziaływania.

#opis
Wypracowanie konkretnych, dostosowanych do specyfiki szkoły narzędzi wykorzystując model profilaktyki zintegrowanej (uniwersalnej) za pomocą elementów Design Thinking.

#dla kogo
Nauczyciele, wychowawcy młodzieży  w wieku 12+

#cena, czas
1h wykład, 3h warsztat (grupa do 25 osób) 1000 PLN
w przypadku większej ilości grup +500 PLN od kolejnej grupy

#informacje szczegółowe
Program:

  1. Nauczyciel jako główny partner wychowawczy rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych – badania Fundacji Mamy i Taty 2013.
  2. Czynniki wpływające na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych przez młodzież:
    • problem seksualizacji – raport z konferencji „Odebrana niewinności – o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze”, Warszawa 2013, oraz konferencji poświęconych tematyce wpływu pornografii na młodzież  – Warszawa 2015 (STS), 2018 (Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii)
    • wpływ kultury masowej, mediów – raport z XIII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”, Warszawa 2019
  3. Kamienie milowe rozwoju psychoseksualnego nastolatka.
  4. Zasady budowania programu profilaktyki – omówienie zaleceń oraz podstawowych błędów, jakich należy unikać (na podstawie modelu wypracowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej).

Warsztaty:
– zasady stosowania dramy i studiów przypadku w pracy z młodzieżą
– wypracowanie autorskiej propozycji w ramach „Training Games Design”

Wymagania techniczne:
rzutnik multimedialny, głośniki, flip-chart, kartki, pisaki

#Literatura:

dr Szymon Grzelak (2009). Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Wydanie II rozszerzone, Kraków: Wydawnictwo Rubikon.

raport z konferencji „Odebrana niewinności – o seksualizacji kobiet i dziewcząt we współczesnej kulturze”, Warszawa 2013

Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne skutki konsumpcji pornografii – raport FEZiP 2018