Konspekt lekcji wychowawczych. Panuję nad nauką

Konspekt lekcji wychowawczych. Panuję nad nauką

Jak zapobiec żebraniu o lepsze oceny pod koniec roku i zmotywować uczniów do rzetelniejszej nauki? Program lekcji wychowawczych.

Każdy nauczyciel pod koniec roku obserwować może nagłe przebudzenie uczniów, które żartobliwie można określić mianem „Panda 3”. Byłoby najlepiej, gdyby uczniowie pracowali rzetelnie i systematycznie przez cały rok, stąd nasza przetestowana w klasach gimnazjalnych (klasa 3) oraz w liceum (wszystkie klasy) propozycja lekcji wychowawczych poświęconych temu zadaniu.

#cel

  • Uczniowie rozumieją dlaczego kluczem do dobrych ocen jest systematyczność nauki, w tym: robienie dobrych notatek, powtarzanie materiału lekcji jeszcze tego samego dnia.
  • Uczniowie mają poczucie większej kontroli nad procesem nauki i czują wsparcie ze strony innych uczniów.

#opis
Nauczyciel dostaje konspekt dwóch lekcji wychowawczych oraz materiały pomocnicze – prezentację oraz możliwość zapisania klasy na indywidualny (darmowy), dziewięciodniowy kurs efektywnej nauki. Kurs prowadzony jest za pomocą naszej platformy e-learningowej.

Nauczyciel może umówić się z nami na konsultację telefoniczną lub za pomocą czatu, oraz  zadać dowolne pytanie twórcom programu. Dostaje też wgląd w poziom uczestnictwa uczniów w kursie efektywnej nauki oraz ich prace końcowe.

#dla kogo
Nauczyciele, wychowawcy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

#informacje szczegłowe
Jednym z podstawowych problemów uczniów jest brak świadomości wagi systematycznej nauki i niewiedza na temat mechanizmów zapamiętywania. Uczniowie często nie umieją też robić dobrych notatek i nie wiedzą, że właśnie robienie notatek może bardzo wspomagać naukę. Dlatego proponujemy na początku poświęcić nieco czasu na wyjaśnienie podstaw zapamiętywania.

Według badań Karaski i zespołu, efektywność działań (w tym nauki) zależy od trzech czynników: wymagań, poczucia kontroli i wsparcia społecznego. Wymagania muszą być spostrzegane jako adekwatne do możliwości. A zatem dla ucznia dobrego wymagania zbyt niskie będą spostrzegane jako zbyt łatwe, a przez to nudne. Dla ucznia słabszego wysokie wymagania będą spostrzegane jako poza zasięgiem, a zatem nawet nie będzie podejmował prób sprostania im. Każdy doświadczony nauczyciel ma wypracowane swoje podejście do tego tematu. Skupmy się zatem na rzeczy uniwersalnej, niezależnej od treści przedmiotu.

Możemy zmotywować uczniów do lepszej jakościowo nauki, pokazując dwa obszary, na które mają wpływ. Po pierwsze uczniowie mają wpływ na atmosferę w klasie i na to, by się wzajemnie w nauce wspierać. Po drugie – mogą mieć większą kontrolę, wypływ na to w jaki sposób się uczą, wykonują zadania.

Co ważne – dobra atmosfera w klasie, życzliwość i wparcie są jednym z podstawowych czynników zapobiegających wikłaniu się uczniów w zachowania ryzykowne. Dlatego tym bardziej warto w to inwestować.

Potrzebne pomoce:

Dla nauczyciela:

  • konspekt (dostaczony przez nas)
  • prezentacja (dostarczona przez nas)
  • tablica
  • rysunek psa ogrodnika

Dla uczniów:

  • duże kartki, pisaki
  • miejsce w klasie (na korytarzu) gdzie można stworzyć koło z uczniów
  • dla jednej z grup – wydruk opisu techniki pomodoro (na drugą lekcję)

Po zakończeniu lekcji – przesłanie uczniom maila (może być za pośrednictwem dziennika elektronicznego) z linkami do poszerzających temat artykułów na pytam.edu.pl

Uczniowie mogą też zapisywać się na dziewięciodniowy kurs efektywnej nauki online.

Praca wg konspektu zajmuje 2 godziny lekcyjne.

#jak otrzymać konspekty?

Po konspekt kliknij tutaj (otwiera się na nowej zakładce)”>-> kliknij tutaj

Aby uzyskać szczegółowe informacje i loginy na kurs efektywnej nauki skontaktuj się:

biuro (małpka) edukacja-zdrowotna.pl lub portal (małpka) pytam.edu.pl
511514224 w godz. 8.00-16.00