Aleksandra Gil

Aleksandra Gil

Aleksandra Gil, trener profilaktyki zdrowia psychicznego (certyfikacja FEZiP)

Aleksandra Gil – trener profilaktyki zdrowia psychicznego (certyfikat FEZiP), koordynator projektów edukacyjno-badawczych FEZiP, autor warsztatów diagnostyczno-profilaktycznych związanych z zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami behawioralnymi wynikających z nadmiernego korzystania z nowych technologii, czyli świata ekranów. Instruktor grafomotoryki I i II stopnia, prowadzi diagnozy i trening umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Odznaczona za badania, raporty oraz edukację dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, w 2021 r. przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP brązowym Krzyżem Zasługi. Autor artykułów z dziedziny wychowania i zdrowego rozwoju psycho-fizycznego, koordynator projektów edukacyjno-badawczych, ekspert m.in. kampanii „Chroń dziecko, bo kochasz”, wiceprezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Ekspert ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej #chrońdziecko (2018), autor scenariuszy i dialogów do podcastów audio oraz artykułów o tematyce związanej z cyberprzestrzenią.

Prowadziła warsztaty z możliwości e-learningu jako modelu pracy terapeutyczno-profilaktycznej z młodzieżą w ramach XI Międzynarodowej Konferencji Saferinterenet, 2017 r.

Autor ogólnopolskiego konkursu wyrabiającego wśród młodzieży dobre nawyki jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi. Zaangażowana w sprawy społeczne jako dziennikarz (radio; ogólnopolski magazyn branżowy). Pracę łączy z działaniami wolontariusza współtworząc prozdrowotne kampanie społeczne. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Autorka: książek oraz kilkuset artykułów o tematyce społecznej; programów – warsztatów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych realizowanych przez FEZiP. Współtwórca i redaktor portalu edukacyjno-profilaktycznego dla młodzieży: pytam.edu.pl, portalu rodzico.co skierowanego do rodziców, opiekunów i wychowawców oraz zatroskani.pl poświęconego zagadnieniom zdrowia psychicznego.