Młodzi Kompetentni

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Młodzi Kompetentni

Projekt „MŁODZI KOMPETENTNI” jest realizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie  w partnerstwie z Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowanego do osób młodych  poniżej 30 roku życia –  195 osób ( 117 kobiet i 78 mężczyzn), w tym min. 20 % osób z niepełnosprawnościami.

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2020 r.

Teren realizacji projektu: Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Ocena kompetencji społecznych uczestników projektu, która jest podzielona na dwie fazy:

 • Faza 1 – w ramach rekrutacji uczestnika nastąpi wstępna ocena kompetencji społecznych w formie: weryfikacji wewnętrznej oraz weryfikacja zewnętrznej (2h/osoba)
 • Faza 2 – na zakończenie udziału w projekcie zostanie przeprowadzona podsumowująca, końcowa ocena kompetencji społecznych każdego Uczestnika Projektu, która wykaże w jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do rozwinięcia kompetencji społecznych Uczestnika Projektu. (2h/osoba)

2.  Doradztwo specjalistyczne w kontekście potrzeb uczestników projektu związane z życiem w społeczeństwie oraz poruszaniem się po rynku pracy (5h/osoba)

3. Szkolenia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, które pozwolą nabyć Uczestnikom kompetencje zgodnie z klasyfikacją ESCO.

 • Asertywność i autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Ja w zespole – czyli jak kształtować współpracę w zespole
 • Konflikt – geneza i sposoby rozwiązywania
 • Umiejętności liderskie
 • Kompetencje menadżerskie, zarządzenia projektami
 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Trening rozwoju osobistego
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Kreowanie własnego wizerunku – czyli jak zrobić dobre wrażenie
 • Wolontariat w pierwszych krokach szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych

4. Wolontariat w lokalnych NGO – głównym celem udziału w wolontariacie jest upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, podniesienie świadomości społecznej na temat problemów lokalnych i wsparcie społeczne osób potrzebujących.( 1 miesiąc)

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze,
•    materiały dydaktyczne,
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu  wolontariatu wraz z opinią pracodawcy

Warunkiem ukończenia udziału UP w projekcie będzie podjęcie aktywności  społecznej jako wolontariusz. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *