Aleksandra Gil, trener profilaktyki zdrowia psychicznego (certyfikacja FEZiP)

Aleksandra Gil

Aleksandra Gil – trener profilaktyki zdrowia psychicznego (certyfikat FEZiP), koordynator projektów edukacyjno-badawczych FEZiP, autor warsztatów diagnostyczno-profilaktycznych związanych z zachowaniami ryzykownymi i uzależnieniami behawioralnymi wynikających z nadmiernego korzystania z nowych technologii, czyli świata ekranów. Instruktor grafomotoryki I i II stopnia, prowadzi diagnozy i trening umiejętności grafomotorycznych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Odznaczona za badania, raporty oraz edukację dotyczącą zdrowia…
Dowiedz się więcej