Młodzi Kompetentni

Projekt „MŁODZI KOMPETENTNI” jest realizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie  w partnerstwie z Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii oraz Stowarzyszeniem Akademia Wilanowska, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowanego do osób młodych  poniżej 30 roku życia –  195 osób ( 117 kobiet i 78 mężczyzn), w tym min. 20 % osób z niepełnosprawnościami.