Gdy dziecko pyta o seks

Druga z naszych bezpłatnych broszur. Tym razem odpowiada na ważne pytanie – jak rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych zanim zrobi to ktoś inny, w szkodliwy dla dziecka sposób?