KONFERENCJA „ZATROSKANI O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SIEC

 8-12 MAJA 2023  KONFERENCJA W TRYBIE HYBRYDOWYM   MIEJSCE: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Platforma Microsoft Teams  CEL KONFERENCJI: Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów. Prezentacja szans i zagrożeń, a także nowoczesnych metod oraz narzędzi świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów cyfrowych przez dzieci i młodzież.   AGENDA:   10.00 – 10.15  Uroczyste…
Dowiedz się więcej