Ogłoszenie procedury wyboru w trybie zasady konkurencyjności Nr postępowania: 1/MK/2019 z dnia 05.11.2019 r.

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii

Ogłoszenie procedury wyboru w trybie zasady konkurencyjności Nr postępowania: 1/MK/2019 z dnia 05.11.2019 r.

W związku z realizowanym przez Fundację projektem „Młodzi kompetentni” POWR.01.04.00-00-00778/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I.

Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.
Zamieszczamy zapytanie ofertowe, które wraz z załącznikami dostępne jest też na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa, który zrealizuje usługę polegającą na weryfikacji wstępnej kompetencji społecznych dla maksymalnie 195 Uczestników/czek Projektu (UP) podzielonych na 13 grup 15 osobowych w okresie listopad 2019 – sierpień 2020 r. na terenie całej Polski. Wsparciem zostaną objęte osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkujące na terytorium Polski, w tym min. 20% osób niepełnosprawnych oraz min. 40% Uczestników Projektu to osoby uczące się w ostatnich latach danego typu edukacji. Będą to wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy lub rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

Wszelkie dane w załącznikach.

Część ofertowa.

Załącznik nr 2.

Procedura wyboru psychologa.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VERTO Tomasz Brodziak, ul. Gwiaździsta 18, 21-002 Jastków, Data wpływu oferty: 13-11-2019 r., Cena za 1 godz. – 100,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *